Tip

Dezinfekce Antivirová - COVIcidol 250ml

C_DEZ_COVIC250
3 hodnocení
Efekt lupa
  • 1 z 3

Antivirová dezinfekce COVIcidol - 250ml


  • (>5 ks) Skladem
    Můžeme doručit do: 2.2.2023
89 Kč
Kategorie: Dezinfekce
Hmotnost: 0.3 kg
 

Dezinfekční přípravek s virucidním účinkem určený pro dezinfekci rukou a povrchů. Určeno pro širokou veřejnost i profesionální použití.

 

Způsob použití:

Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celý ošetřovaný povrch. Naneste na dlaně a rozetřete op celých rukou a zápěstích. Zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud kůže není suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Při opakovaném použití je vhodné pleť ošetřit hydratačním krémem.

 

Účinná biocidní látka: Ethanol (EC: 200-578-6): 79,6 g

 

Nebezpečí: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm  a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah a obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Skladovatelnost: 6 měsíců při skladování za běžných teplot. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.